Burĝoni

Undervisning

Burĝoni tilbyder en række kursusforløb. Vi har en tro på at for, at vi kan udvikle os som medarbejdere, som ledere skal vi favne mange elementer. Burĝoni har derfor udviklet en række kurser, men vi kan også tilrettelægge kursusforløb målrettet netop jeres virksomhed.

Vi har en række kursustilbud, som er målrettet virksomheder. Vi har indgået et strategisk samarbejde med flere eksklusive konsulentvirksomheder og business schools, hvilket gør det muligt for os at tilbyde vores kunder kursusforløb målrettet de enkelte virksomheder.

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Få succes som salgsleder

I bliver i stand til at opnå bedre salgsresultater. I lærer at tilpasse jeres adfærd til forskellige kundetyper. I får viden om jeres personprofil, og hvordan I bruger den strategisk overfor forskellige kundetyper. I får indblik i forskellige kommunikationsstrategier, og  hvordan I arbejder med salgsstrategier samt konkrete redskaber til at målstyre jeres salg.

Lær at planlægge, evaluere og gennemføre salg professionelt

 • Lær at tilpasse jeres adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper
 • Få indsigt i hvordan I udarbejder salgsstrategier
 • Bliv bevidst om jeres position og rolle som salgsleder
 • Få redskaber til at målstyre dit salg

 

Varighed: 1-2 dage

Kommercielt Mindset og Indsigter

Få succes med segmentering og positionering

Vil I lære, hvordan I kan bruge indsigter som et effektivt værktøj til at skabe værdi for jeres målgruppe og konkurrencemæssige fordele?

I opnår en forståelse af, hvordan I får det optimale ud af indsigter og udnytte de muligheder, som indsigter skaber.

I lærer, hvordan I kan bruge indsigter til at skabe jeres strategiske positionering.

Lær at bruge indsigter for at skabe kommercielt værdi.

 • Indsigter driver alle aktiviteter (kommunikation og de 4 P’er)
 • Forståelse af Marketings rolle i at drive forretningsmæssig vækst
 • Forståelse af at drive omsætning og styre omkostninger

Forståelse af hvordan man kan bruge indsigter til at skabe muligheder og drive kommerciel værdi

Segmentering og Positionering

Skab resultater via nettet.

Vil I lære, hvordan I kan bruge segmentering til at fokusere på de rigtige kunder? I opnår en forståelse af, hvordan I skaber den optimale segmentering og positionering.

Lær segmentering og positionering

 • Hvordan driver segmentering og brand positionering top og bundlinje
 • Segmenteringsværktøjer – hvad er det og hvordan bruges det?

Brand positionering/brand opener, hvordan er en god positionering, og hvordan skabes en god positionering

Kommunikation i praksis

Opnå succes med skarpe og præcise budskaber

Hvis I er klar til at tage næste skridt, og få styr på, hvad I vil opnå, og hvordan I målretter jeres kommunikation og trænger effektivt igennem til jeres målgruppe. Via inspiration fra kommunikationsmodeller og praktiske værktøjer lærer I at segmentere jeres målgruppe, planlægge jeres kommunikation, vælge medie og blive skarp på jeres budskab.

Træng effektivt igennem til jeres målgruppe

 • Bliv skarp til at kommunikere effektivt i skrift, tale og på digitale medier
 • Lær at skabe fængende budskaber, der sælger
 • Få kommunikationsværktøjer, I kan bruge til at segmentere og planlægge jeres kommunikation

Varighed: 1-2 dage

Digital markedsføring

Skab resultater via nettet.

Vil I lære, hvordan I arbejder med digital marketing? Vil I sikre de bedste kriterier for at opnå succes online? I lærer hvordan I gør en forretning synlig online, hvordan I skaffer nye kunder, og hvordan I arbejder med loyalitet, så I sikrer tilbagevendende kunder i forretningen.

I får konkrete værktøjer til at arbejde målrettet med de sociale medier, GoogleAdwords, content marketing, e-mail marketing og SEO.

Bliv klædt på til at lave online marketing.

 • Lær hvordan I tilrettelægger jeres digitale markedsføring, så det skaber salg
 • Bliv trænet i discipliner som SEO, e-mail marketing og sociale medier
 • Bliv klædt på til at gennemføre webanalyser
 • Få værktøjer til at udvikle en digital strategi og online marketing plan

Varighed: 1-2 dage

Innovation

Skab resultater med innovation.

Vil I lære hvordan I kan skabe banebrydende innovationer? Vil I lære hvordan I laver vedvarende innovationer?

I opnår en forståelse af, hvordan I får skabt innovationer, som kan styrke jeres top og bundlinje.

 I lærer hvordan I involverer jeres virksomhed og jeres kunder i, hvordan I får skabt gode innovationer.

Lær at bruge innovation i dit lederskab.

 • Hvorfor er innovation vigtig?
 • Opbygning af en effektiv innovationsstrategi
 • Stage Gate proces
 • Insight baseret idéer og koncepter
 • Hvordan starter man med at indsamle idéer?
 • Udvikling af koncepter

At lære konkrete teknikker til, hvordan I udvikler stærke innovationskoncepter?

Coaching – en kernekompetence

Få succes som leder

Ledere der vil kunne coache deres medarbejdere til øget selvforståelse og virkelyst. 

Den moderne leder ønsker sig medarbejdere, der selvstændigt kan træffe beslutninger, som kan indgå effektivt i teams og tværfaglige projektgrupper og som forstår at omsætte virksomhedens forretningsstrategi til daglig adfærd. Den moderene og ressourcekrævende medarbejder forventer en kompetenceudviklende job, hvor det selvstændige råderum for beslutninger øges og hvor medinddragelse er en naturlighed i en hektisk hverdag.

Lær at bruge coaching i dit lederskab

 • At få øget personlig og faglig lederkompetence gennem forståelse af teorisættet bag coaching
 • At skabe de optimale betingelser for medarbejdernes job trivsel – er en strategisk konkurrenceparameter
 • At lære konkrete teknikker til, hvordan I frembringer en stærk selvfølelse hos jeres medarbejdere

Hvorfor er ledernes coaching færdigheder blevet så vigtigt?

Brand Planning

Få succes som produktchef?

Ønsker I at skabe et stærkt brand? Hvad skal I være opmærksom på? Hvordan skaber I en god proces, som er afstemt med andre funktioner i virksomheden?

Via inspiration fra succesrige brand planning processer får I inspiration til at skabe en god proces for jeres brand planning

Lær at skabe et stærkt brand

 • Forretnings og brand strategi
 • Brand positioning
 • Kategori & Portefølje strategi
 • Brand strategies og målsætninger
 • Situationsanalyse
 • Hvordan skaber I mål og KPI’s, og hvordan følger I op på dem

Varighed: 1-2 dage

Linkedin

Få succes med LinkedIn

Vil I lære, hvordan I kan bruge LinkedIn som et effektivt værktøj til at markedsføre jeres virksomhed og tiltrække potentielle kunder?

I opnår en forståelse af, hvordan I får det optimale ud af LinkedIn og udnytte alle muligheder.

I lærer, hvordan I kan bruge LinkedIn til at profilere både virksomheden og medarbejderne.

Brug LinkedIn professionelt

 • Opbyg strategi for LinkedIn
 • Skaf følgere til jeres virksomhed
 • Hvordan arbejder I med opdateringer og annoncering
 • Markedsføring af virksomheden gennem indlæg, sponsorerede opdateringer og annoncering
 • Profilering og branding af virksomheden og medarbejderne
 • Lær at optimere jeres virksomhedsprofil og jeres private profil
Burĝoni