Burĝoni

Lederudvikling & Coaching

ER DU KLAR TIL AT UDNYTTE DIT FULDE POTENTIALE OG BLIVE DEN BEDSTE VERSION AF DIG SELV?

Vi arbejder med organisationer, ledere, mellemledere og potentielle kommende ledere og specialister for at øge bevidstheden i det personlige lederskab, skabe vedvarende forandringer og forbedre præstationer.

Vi arbejder dagligt med mennesker, og ikke to mennesker er ens.

De mennesker, som vi arbejder med, har erkendt, at personlig udvikling ikke kommer af sig selv og meget sjældent hjælper det at gøre det samme som i går eller som tidligere.

At arbejde med sig selv og sin egen personlige udvikling kræver mod, energi og commitment. Men det er også en mulighed for at tage sig selv alvorligt og investere tid og fokus på sig selv. Det giver en mulighed for at stoppe op og tage stilling til sin fremtid og sin retning i livet. Er jeg det rigtige sted? Få jeg udnyttet mit fulde potentiale? Hvordan bliver jeg den bedste version af mig selv?

Hvis I er klar til at blive mere bevidste i jeres personlige lederskab, og samtidig ønsker at skabe vedvarende forandringer og forbedre jeres præsentationer, så skal I have os med på holdet. Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at udnytte jeres fulde potentiale og skabe plads til at blive mere visionære og strategiske.

Personligt lederskab

Med udgangspunkt i dit mål kan vi hjælpe dig med at skabe klarhed, fokus og retning i dit personlige lederskab.

Øget bevidsthed

Er du uklar om dine personlige værdier, hjælper vi med at øge bevidstheden om dine mentale mønstre, din adfærd og dine værdier.

Øget motivation

Er du bevidst om, hvad der virkelig inspirerer og motiverer dig, ellers kan vi hjælpe dig med at finde frem til, hvad der virkelig inspirerer og motiverer dig.

Coaching

Du skal bruge coaching til at blive styrket i at være den leder og den person, du ønsker at være, samt til at skabe de resultater du ønsker, for dig, dine medarbejdere og virksomheden. Ved at tage personligt lederskab – såvel privat som professionelt kan du tage ansvar for retning, beslutning og handlinger.

Coaching kan afdække dine talenter, så du kan udnytte dit fulde potentiale.

Intentionen med coaching er som i idrættens verden – hvor det har været brugt i årevis af topatleter – at bidrage til at skabe fokus og kaste lys på de blinde vinkler, så du får succes med dine primære mål, ved at justere på din adfærd og handlemønstre.

At guide dig til udleve dine personlige værdier, så du tager personligt lederskab og står ved dig selv, samtidig med, at du respekterer andre og dermed skaber synergier. Så man får lyst til være med på holdet.

Altid – selv de dygtigste og mest succesrige sportsudøvere har hele tiden deres egen coach for at yde de bedste præstationer.

Coaching kan bruges som redskab i mange forskellige situationer. I lederrollen kan man føle sig ret ensom og langt fra sine værdier i hverdagen, og man kan føle, at man sidder fast i nogle bestemte problemstillinger. Her kan coachen være den sparringspartner, der sammen med dig skaber et frirum, hvor du bliver inviteret op i helikopterperspektiv og får mulighed for at udvikle og skærpe din opmærksomhed på dig selv, dine værdier, holdninger, fordomme, motiver og handlinger.

Det kan være øjenåbnende sammen med en coach at udforske sammenhænge omkring problematikken fremfor årsager. Kigge på, hvad din egen andel er, og hvilken rolle du selv spiller i, at et bestemt mønster vedligeholdes. Når du bringes ind i dette refleksive rum, opstår der en slags flowtilstand. En kreativ, nysgerrig og åben proces, der giver energi og mulighed for at finde nye løsninger.

Eksempler på temaer, hvor du ville kunne bruge en coach:

 • Er du afklaret i din rolle som leder?
 • Hvad er dine stærke sider? Hvor kunne du tænke dig at blive stærkere?
 • Oplever du konflikter med en eller flere medarbejdere, kollegaer, chef?
 • Er du god til relationer? Hvornår går det godt, og hvornår er det svært?
 • Hvem lader du dig provokere af? Ved du, hvad der er i spil, når det sker?
 • Hvilken slags opgaver søger du? Hvilke undgår du? Hvad er grunden til det?
 • Er du god til at prioritere og planlægge din tid?
 • Hvordan får du dine team til at fungere? Hvad kunne du Ønske, du var bedre til?
 • Hvordan agerer/kommunikerer du i pressede situationer?
 • Leder du i overensstemmelse med dine værdier? Kender du dine værdier?
 • Hvordan sikrer du balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv?
 • Kan du spotte, når en medarbejder er på vej til at blive stresset? Ved du, hvordan du skal håndtere det?
 • Kender du dine egne grænser for stress?

Og en masse andre situationer. Pointen er, at man gennem coaching bliver bragt i en kompetencesituation, hvorfra det bliver muligt at handle.

For at få succes med coaching, skal du for det først være motiveret for forandring. Hvis du ikke selv har motivationen og åbenheden for at ændre på nogle ting, kan selv den bedste coach ikke hjælpe dig videre.

 

Derudover er det vigtigt, at du engagerer dig i coachingforløbet, hvor der ofte vil være forskellige øvelser eller opgaver fra gang til gang. Jo mere du involverer dig, jo mere værdi vil coachingforløbet give dig.

 

Du skal afsætte tid og have tillid til processen.

For at få succes med coaching, skal du for det først være motiveret for forandring. Hvis du ikke selv har motivationen og åbenheden for at ændre på nogle ting, kan selv den bedste coach ikke hjælpe dig videre.

 

Derudover er det vigtigt, at du engagerer dig i coachingforløbet, hvor der ofte vil være forskellige øvelser eller opgaver fra gang til gang. Jo mere du involverer dig, jo mere værdi vil coachingforløbet give dig.

 

Du skal afsætte tid og have tillid til processen.

For at få succes med coaching, skal du for det først være motiveret for forandring. Hvis du ikke selv har motivationen og åbenheden for at ændre på nogle ting, kan selv den bedste coach ikke hjælpe dig videre.

 

Derudover er det vigtigt, at du engagerer dig i coachingforløbet, hvor der ofte vil være forskellige øvelser eller opgaver fra gang til gang. Jo mere du involverer dig, jo mere værdi vil coachingforløbet give dig.

 

Du skal afsætte tid og have tillid til processen.

Coaching finder sted ved personlige ”en-til-en” møder på Jeres firmaadresse eller/og per telefon eller via Skype/Zoom. Et typisk coachingforløb er 6-9 måneder, og forløbene kan kombineres med samtaler med nærmeste leder.

 

Det er vigtigt for os, at kemien mellem os er god. Derfor tilbyder vi et ”kemimøde” per telefon uden beregning, så du får en fornemmelse af, hvordan coaching er med os, og vi får en fornemmelse af, om vi kan matche dine behov og forventninger, og derfor vil være den rette Coach for dig.

Muligt coaching forløb

 • Du ringer eller skriver en mail til os, og vi tager en snak om dine ønsker. Hvis vi fornemmer, at der kan komme noget godt ud af det, aftaler vi et personligt møde
 • Coaching møder af 1-1½ times varighed med 1-2 møder om måneden
 • Opstart af samarbejde og udarbejdelse af kontrakt
 • Opstartsmøde med mål og succeskriterier for coachingforløbet samt design af samarbejde
 • Hvis der er 360 graders test og andre interne vurderinger er tilgængelige, vil vi foretrække at bruge dem
 • Det er vigtigt, at du engagerer dig i coachingforløbet, hvor der vil være forskellige øvelser eller opgaver fra gang til gang. Jo mere du involverer dig, jo mere værdi vil coachingforløbet give dig
 • Afslutning og evaluering af coachingforløb, drøftelse af fortsat læring og implementering samt fastholdelse af motivation

 

Vi tilpasser coachingforløbet efter jeres behov.

Vores stil

Vores stil er direkte, udfordrende og ofte krævende men også tillidsfuld, empatisk og lyttende. Vi går tæt på, for at du kan opnå større selvindsigt og opmærksomhed om egne motiver, mentale mønstre og adfærd.

Du vil blive motiveret, inspireret, udfordret, støttet, konfronteret og anerkendt – afhængig af din situation, dine ønsker og behov, og du vil opleve, at du bliver i stand til at handle og mærke dit kontrol- og ledelsesrum vokse. Og du vil blive mere autentisk i dit personlige lederskab.

Burĝoni